Autosloperij Limburg

Hotline: +31 6 261 316 43

Hulp Lijn?
Hulp Nodig?
Bel onze productexpert
+31 6 261 316 43

AUTOSLOPERIJLIMBURG. en elk van hun filialen (collectief, “AUTOSLOPERIJLIMBURG,” “wij,” “ons,” “onze”) respecteren uw privacy en zetten zich in om de persoonlijke informatie die wij over u hebben te beschermen.

Dit omvat informatie die we verzamelen via, of in samenhang met, onze websites op autosloperijlimburg.nl en eventuele gerelateerde apps die we aanbieden, samen met alle producten en diensten die we van tijd tot tijd aanbieden via onze website, winkels en/of gerelateerde apps, onze gerelateerde social media sites (d.w.z. Instagram, Twitter en Facebook), of anderszins door uw interacties met ons (de website, winkels, app, producten, diensten en social media pagina’s, gezamenlijk, als “Diensten”).

Lees het volgende door om te begrijpen hoe wij persoonlijke informatie over u verwerken en beschermen. Door gebruik te maken van onze Diensten, door onze website te bezoeken of anderszins, en/of door vrijwillig persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, erkent u dat u de praktijken in dit Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.

Wijzigingen en updates van dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen en/of bij te werken, en dergelijke wijzigingen, aanpassingen of updates zullen van kracht worden na het plaatsen van het herziene Privacybeleid. Uw voortgezet gebruik van de Diensten na onze bekendmaking van een herzien Privacybeleid houdt uw erkenning in van het gewijzigde Privacybeleid.

Toepasselijkheid van dit privacybeleid

Dit Privacybeleid is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten. Dit Privacybeleid is van toepassing ongeacht de wijze die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot of informatie te verstrekken via de Services.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op informatie van of over u die verzameld wordt door diensten, applicaties of advertenties van derden die verbonden zijn met, of websites die gelinkt zijn aan de Services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Mollie (die betalingen namens u verwerkt), Google Analytics en social media pagina’s. Het verzamelen of ontvangen van uw informatie door dergelijke derden is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, verklaringen en praktijken, en onder geen enkele omstandigheid zijn wij verantwoordelijk of aansprakelijk voor de naleving daarvan door een derde partij.

Welke informatie verzamelen wij?

We verzamelen een verscheidenheid aan persoonlijke informatie van en over u via de Diensten, waaronder:

Automatisch door middel van logging en analytische tools, cookies, pixel tags, en als gevolg van uw gebruik van en toegang tot de Diensten; en

Uit bronnen van derden, met inbegrip van dienstverleners zoals Google, en via uw interacties met ons op sociale media websites.

U hebt keuzes met betrekking tot bepaalde informatie die we verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd informatie te verstrekken, kunt u weigeren dit te doen; maar als u ervoor kiest geen informatie te verstrekken die nodig is om enig aspect van onze Diensten te verstrekken, kunt u mogelijk geen gebruik maken van die Diensten. Daarnaast is het, zoals hieronder beschreven in het gedeelte “Uw keuzes”, mogelijk om uw browserinstellingen te wijzigen om de automatische verzameling van bepaalde informatie te blokkeren.

Ten slotte kunnen wij gegevens verzamelen die niet tot u herleidbaar zijn of anderszins met u in verband worden gebracht en die geen persoonlijke informatie zijn. Voor zover deze gegevens worden opgeslagen of in verband worden gebracht met persoonlijke informatie, zullen zij worden behandeld als persoonlijke informatie; zo niet, dan vallen de gegevens niet onder dit beleid.

Informatie die van u wordt verzameld. Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u die aan ons verstrekt, onder meer door ze in te vullen in websiteformulieren, bestellingen te plaatsen, een account aan te maken, of door contact met ons op te nemen met vragen of opmerkingen.

U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om u aan te melden voor e-mailberichten over ons via de Diensten door ons uw e-mailadres te geven. U kunt er ook voor kiezen om u aan te melden voor een account op de Diensten door ons uw voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord te geven. Indien u producten van ons bestelt via de Diensten, dient u ons te voorzien van informatie om dat verzoek te verwerken, inclusief maar niet beperkt tot e-mailadres, voor- en achternaam, factuuradres, verzendadres (indien van toepassing), betalingsinformatie, telefoonnummer, en enige andere informatie die u optioneel kunt verstrekken.

Als u contact met ons opneemt met vragen, verzoeken of klachten, onder meer via de “Live Chat”-functie op onze website, verzamelen wij persoonlijke informatie die volstaat om uw vragen te beantwoorden, uw verzoeken te behandelen en/of uw klachten te behandelen, voor zover van toepassing.

Wij verzamelen ook informatie over u die, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, mogelijk geen persoonlijke informatie is.

Automatisch verzamelde informatie. Wanneer u door de Services bladert of deze gebruikt, maken we gebruik van algemeen gebruikte logging- en analyse-instrumenten, waaronder Google Analytics en analyse-instrumenten van Facebook en Novonto, om informatie te verzamelen over uw apparaat, het netwerk dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, en informatie over uw gebruik van de Services.

We gebruiken ook bepaalde technologieën in de Services, waaronder cookies en pixeltags, die ons, onze serviceproviders en derden in staat stellen informatie lokaal op uw apparaat op te slaan, uw apparaat te identificeren, uw interacties met andere sites of met onze e-mailcampagnes te volgen, en uw activiteit in de loop van de tijd en op verschillende websites te volgen.

Informatie die automatisch wordt verzameld, omvat de software- en hardwarekenmerken van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services, unieke apparaat-id-informatie, regionale en taalinstellingen, prestatiegegevens over de Services, netwerkprovider en IP-adres (een nummer dat aan uw apparaat wordt toegewezen wanneer u het internet gebruikt). Daarnaast kan informatie passief worden verzameld in de vorm van logbestanden en analytics van derden (waaronder Google Analytics) die websiteactiviteit registreren. Logbestanden en analytics-gegevens worden bijvoorbeeld gegenereerd telkens wanneer u een bepaalde pagina op onze website bezoekt, en houden de datums en tijden bij waarop u de Services gebruikt, de pagina’s die u bezoekt, de hoeveelheid tijd die u op specifieke pagina’s doorbrengt, en andere soortgelijke gebruiksinformatie, en algemene gegevens (waaronder de naam van de webpagina van waaruit u onze website bent binnengegaan).

Cookies en webtracking. We gebruiken technologieën waaronder cookies en pixeltags om uw ervaring met betrekking tot onze Services te personaliseren en te verbeteren, om gegevens te verzamelen over uw bezoek aan onze Services, om problemen met onze servers te diagnosticeren, om de Services te beheren, om de effectiviteit van onze marketing- en reclamecampagnes te evalueren, om aanbieders van analyses in staat te stellen informatie te verzamelen over uw bezoek aan de Services, en om algemene demografische informatie over onze gebruikers te verzamelen. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies en webtrackingtechnologieën op de Diensten.

Raadpleeg het gedeelte “Uw keuzes” van het privacybeleid voor informatie over hoe u cookies kunt weigeren, verwijderen of voorkomen dat ze op uw systeem worden geplaatst, en hoe u bepaalde webtrackingtechnologieën en/of reclameproviders kunt uitschakelen, beperken of voorkomen dat ze informatie over u verzamelen.

Informatie verzameld van derden. Wij kunnen persoonsgegevens ontvangen van derden die wij hebben ingeschakeld om diensten aan ons te leveren, waaronder betalingsverwerkers (zoals Mollie), internationale fulfilment providers, andere verkopers en dienstverleners die diensten leveren met betrekking tot verzending, retourzendingen, klantenondersteuning, fraudebestrijding en e-mailmarketing, alsmede van derden die webanalyse- en gebruiksinformatie aan ons leveren (zoals Google Analytics).

Bovendien, als u ervoor kiest om met ons of onze partners te interageren op sociale media door berichten op onze pagina’s te plaatsen, ons te taggen (of bepaalde hashtags of andere identificatiemiddelen te gebruiken) in berichten, of deel te nemen aan activiteiten, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen van de sociale media-account die u gebruikt om met ons te interageren, met inbegrip van de naam die is gekoppeld aan de account, de account handle, recente activiteit, de inhoud van berichten waarin wij zijn getagd, en andere informatie die kan zijn opgenomen in uw sociale mediaprofiel om ons in staat te stellen te reageren op de berichten en met ons publiek in contact te treden.

In het kader van dit Privacybeleid wordt onder “partners” verstaan: gelieerde ondernemingen, dienstverleners, licentiegevers, verkopers, fabrikanten, distributeurs of andere derden waarmee wij een zakelijke relatie hebben.

Hoe verwerken wij persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonsgegevens voor twee algemene doeleinden, op grond van verschillende rechtsgrondslagen:

Voor onze bedrijfsvoering (waaronder communicatie met u, het uitvoeren van bestellingen, het verstrekken van informatie over onze producten en diensten, het verbeteren van de Diensten, en het voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten); en

Om onze producten en aanbiedingen, en die van onze partners, op de markt te brengen en te promoten.

Wij maken persoonlijke informatie bekend aan onze dienstverleners om hen in staat te stellen diensten aan ons te verlenen en te helpen bij de uitvoering van uw verzoeken, en aan onze partners in geaggregeerde, demografische vorm in verband met onze marketing- en bedrijfsontwikkelingsinspanningen.

Bovendien kunnen wij informatie die wij bijhouden, met inbegrip van persoonlijke informatie, bekendmaken: wanneer dit bij wet is toegestaan of vereist; in antwoord op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of -autoriteit of een regelgevende instantie; en/of om de integriteit van de Services of onze belangen, rechten, eigendom, of gezondheid en veiligheid, en/of die van onze klanten, gebruikers en anderen te beschermen.

Zie het gedeelte “Uw keuzes” hieronder voor informatie over hoe u beslissingen kunt nemen over de manier waarop wij persoonlijke informatie verwerken, met inbegrip van hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde marketingcommunicatie.

Wij verwerken persoonsgegevens voor of op basis van, een of meer van de volgende zaken: (i) op basis van uw toestemming; (ii) zoals vereist of toegestaan door de wet; (iii) voor onze legitieme zakelijke doeleinden; (iv) zoals nodig om een contract met u uit te voeren, een transactie te voltooien of u te voorzien van informatie of diensten die u hebt aangevraagd of waarvoor u toestemming hebt gegeven; en/of (v) om te voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, in elk geval zoals bepaald in dit Privacybeleid.

Operationeel gebruik. Wij verwerken uw persoonsgegevens als onderdeel van onze activiteiten, waaronder:

U informatie te verstrekken die is afgestemd op uw verzoeken, te reageren op verzoeken om inlichtingen, en diensten en producten te leveren;

De werking, het onderhoud en de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de Diensten en dergelijke inhoud, producten en/of diensten die wij via de Diensten ter beschikking kunnen stellen;

Met u communiceren via e-mail en pushberichten, in elk geval met uw toestemming indien die toestemming vereist is volgens de toepasselijke wetgeving of softwareplatforms, over producten, diensten, orderstatus en andere onderwerpen;

Naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, regels en verzoeken van relevante rechtshandhavingsinstanties en/of andere overheidsinstanties;

onze rechten, eigendom, gezondheid en veiligheid en de rechten, eigendom, gezondheid en veiligheid van onze klanten, gebruikers en andere derden trachten te beschermen; en

Voor andere doeleinden, zoals toegestaan of vereist door de wet.

Gebruik voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens om u berichten te sturen over ons, onze partners en de producten en diensten die wij aanbieden, die van tijd tot tijd wedstrijden, beloningen, evenementen en speciale aanbiedingen voor producten en diensten kunnen bevatten. Deze berichten kunnen worden afgestemd op basis van de communicatievoorkeuren die u selecteert wanneer u ons uw informatie verstrekt of uw activiteit op de Diensten, zoals een achtergelaten winkelwagentje, en zullen alleen plaatsvinden met uw voorafgaande toestemming, indien dergelijke toestemming vereist is in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bescherming van persoonlijke informatie

Wij gebruiken redelijke waarborgen om de veiligheid van onze systemen te bevorderen en uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde vernietiging, gebruik, wijziging of bekendmaking. Persoonsgegevens worden beschermd door middel van verschillende fysieke, administratieve en/of technische waarborgen.

Geen enkele methode om informatie te beveiligen is echter volledig veilig. Hoewel wij maatregelen gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat onze veiligheidsmaatregelen effectief of voldoende zijn. Bovendien moet u zich ervan bewust zijn dat gegevensoverdracht via internet niet altijd veilig is, en wij kunnen niet garanderen dat de informatie die u via de Services verstuurt, veilig is.

Bewaring van persoonlijke informatie

Wij bewaren persoonlijke informatie voor zover wij dat nodig achten om de hierboven beschreven verwerkingsactiviteiten uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de naleving van toepasselijke wetten, voorschriften, regels en verzoeken van relevante wetshandhavings- en/of andere overheidsinstanties, en voor zover wij dat redelijkerwijs nodig achten om onze rechten, eigendommen of gezondheid en veiligheid en die van onze partners en de rechten, eigendommen en veiligheid van onze klanten, gebruikers en andere derde partijen te beschermen.

Daarna zal uw persoonlijke informatie in het algemeen worden gearchiveerd en opgeslagen om te worden gebruikt en anderszins verwerkt in geval van wettelijke of regelgevende vereisten, verjaringstermijnen, geschillen of acties, en zal worden opgeslagen en, indien van toepassing, worden gebruikt en anderszins verwerkt tot redelijkerwijs na het einde van een dergelijke vereiste, verjaringstermijn, geschil of actie, met inbegrip van eventuele perioden van herziening of beroep. Daarna zal uw persoonlijke informatie worden geanonimiseerd, verwijderd of gearchiveerd zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten met betrekking tot persoonlijke informatie

U hebt een aantal wettelijke rechten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie. U kunt deze rechten, voor zover ze op u van toepassing zijn, uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens aan het einde van dit Privacybeleid, of door de instructies te volgen die in de aan u verzonden berichten worden gegeven. Wees bereid om redelijke informatie te verstrekken om uzelf te identificeren en uw verzoeken te verifiëren.

Deze rechten variëren naargelang de toepasselijke wetgeving, maar kunnen het volgende omvatten:

Het recht om te weten of, en voor welke doeleinden, wij persoonsgegevens over u verwerken;

Het recht om te weten welke persoonlijke informatie wij over u verwerken;

Het recht om de bron te vernemen van de persoonlijke informatie die wij over u verwerken, wanneer wij die persoonlijke informatie uit een andere bron dan u verkrijgen;

Het recht om persoonlijke informatie over u in te zien, te wijzigen en te corrigeren (zoals hieronder nader uiteengezet onder “Toegang, wijzigingen en correcties van verzamelde persoonlijke informatie”);

Het recht om te weten met wie wij persoonlijke informatie over u hebben gedeeld, voor welke doeleinden, en welke persoonlijke informatie is gedeeld;

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens over u is gebaseerd op toestemming, het recht om uw toestemming voor die verwerking in te trekken;

het recht om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens; en

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Toegang, wijzigingen en correcties van verzamelde persoonlijke informatie. Wij streven ernaar om de nauwkeurigheid van alle persoonlijke informatie die van u kan worden verzameld te handhaven, en zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om onmiddellijk te reageren om onze database bij te werken wanneer u ons vertelt dat de informatie in onze database niet nauwkeurig is. Wij moeten er echter op vertrouwen dat u ervoor zorgt dat de informatie die u ons verstrekt volledig, nauwkeurig en up-to-date is, en dat u ons op de hoogte brengt van eventuele wijzigingen. Gelieve al uw informatie zorgvuldig na te kijken voor u ze ons bezorgt, en ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele updates of correcties.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving kunt u bepaalde persoonlijke informatie in onze bestanden van ons verkrijgen, hoewel we bepaalde redelijke aanvullende informatie kunnen vragen om ons te helpen dergelijke verzoeken te verifiëren. Indien u toegang wenst tot persoonlijke informatie die u ons via de Diensten hebt verstrekt, of indien u deze informatie wenst te herzien of te wijzigen, kunt u dit op elk moment doen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven of, voor bepaalde informatie, via uw account op de Diensten. Houd er echter rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om toegang te weigeren zoals toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Uw privacyrechten in de Europese Unie

Naast de hierboven opgesomde rechten verleent de EU-wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer personen meer rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie. Deze rechten kunnen, afhankelijk van de omstandigheden waarin de persoonsgegevens worden verwerkt, het volgende omvatten

Het recht om bezwaar te maken tegen besluiten op basis van profilering of geautomatiseerde besluitvorming die voor u rechtsgevolgen of soortgelijke significante gevolgen hebben;

Het recht om beperking van de verwerking van persoonsgegevens te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op grond van i) een rechtmatig belang (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verwerking voor direct-marketingdoeleinden) of ii) de uitvoering van een taak van algemeen belang;

in bepaalde omstandigheden, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u ons kunt vragen bepaalde persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een machineleesbaar formaat te verstrekken; en

In bepaalde omstandigheden, het recht om gegevens te laten wissen en/of het recht om te worden vergeten, wat betekent dat u kunt verzoeken om bepaalde persoonsgegevens die wij over u verwerken, te wissen of te verwijderen.

Het kan zijn dat wij u om aanvullende informatie moeten vragen om uw verzoek te valideren. Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@autosloperijlimburg.nl.

Uw keuzes

Naast uw keuzes met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke informatie (zie “Welke informatie verzamelen wij?” hierboven), hebt u de mogelijkheid om bepaalde keuzes te maken over hoe wij met u communiceren, en hoe wij bepaalde persoonlijke informatie verwerken.

Opt-out communicatie. U kunt zich te allen tijde afmelden voor het ontvangen van marketing- of andere communicatie van ons via een bepaald communicatiekanaal (zoals e-mail of telefoon) door de afmeldlink of andere afmeldinstructies in een ontvangen e-mailbericht te volgen of door contact met ons op te nemen zoals beschreven aan het einde van dit Privacybeleid.

Merk op dat als u in de toekomst zaken met ons doet, u zich, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, niet kunt afmelden voor bepaalde geautomatiseerde kennisgevingen, zoals bevestigingen van bestellingen of abonnementen, op basis van zakelijke transacties (bijv. e-commerce).

Cookies en webtracking. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe u bepaalde webtrackingtechnologieën kunt controleren en/of zich ervan kunt afmelden.

Locatie-informatie. Als u ons vermogen om locatiegegevens van u te ontvangen wilt beperken of voorkomen, kunt u de toestemming voor bepaalde Services om locatiegegevens te openen weigeren of verwijderen of locatiediensten op uw apparaat deactiveren. Raadpleeg de instructies van de fabrikant van uw apparaat of van uw besturingssysteem voor instructies over hoe u dit kunt doen.

Andere Belangrijke Informatie Over Persoonlijke Informatie en de Diensten.

Ons Privacybeleid bevat ook informatie over andere praktijken met betrekking tot persoonlijke informatie, waaronder:

Verzameling van persoonlijke informatie bij kinderen;

Links en verwijzingen naar websites en diensten van derden op onze Diensten:

Wat er met de persoonlijke informatie gebeurt in geval van verkoop of overdracht van een deel of het geheel van onze activiteiten; en

Informatie over waar wij persoonlijke informatie verwerken en doorgeven.

Verzamelen van gegevens van kinderen. Kinderen jonger dan 18 jaar mogen de Services niet gebruiken, en we verzamelen niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent, of dat u 18 jaar of ouder bent.

Websites en Diensten van Derden. Wij kunnen verwijzen naar of links aanbieden naar websites en diensten van derden, met inbegrip van websites en diensten van onze filialen, dienstverleners en derden waarmee wij zaken doen, en wij zijn niet verantwoordelijk voor en hebben geen controle over de inhoud, de beveiliging of de privacypraktijken van dergelijke websites en diensten van derden. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op dergelijke diensten van derden; gelieve het Privacybeleid of het beleid van dergelijke diensten van derden te raadplegen voor informatie over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken.

Do Not Track. Wij maken gebruik van analysesystemen en -providers die persoonlijke informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over websites of online diensten van derden verwerken, en deze systemen en providers kunnen sommige van deze informatie aan ons verstrekken. Wij verwerken of voldoen momenteel niet aan het “do not track”-signaal van een webbrowser of soortgelijke mechanismen.

In ons Cookiebeleid vindt u echter informatie over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde trackingtechnologieën en/of hoe u deze kunt blokkeren of weigeren.

Contacteer ons

Als u vragen of klachten hebt over dit Privacybeleid en/of de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, of als u een van de hierboven vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

info@autosloperijlimburg.nl

Winkelwagen sluit